Strony WWW oraz BIP

Dzisiejsze serwisy WWW oraz BIP’y różnią się między sobą strukturą informacyjną i zakresem udostępnianych informacji. Poza funkcją informacyjną oba typy serwisów nie posiadają obecnie usług aby można je było uznać jako „wirtualne urzędy”. Niezbędne jest rozszerzenie zakresu ich funkcjonalności o możliwość pobierania formularzy oraz wnoszenia do urzędu spraw w postaci elektronicznej. Interesant podczas wizyty w urzędzie podczas odbierania decyzji podpisywać będzie wniesiony elektronicznie wniosek. W serwisach powinna pojawić się także szeroka informacja o działalności jednostek komunalnych i innych podmiotów czy organizacji.

Rosnąca liczba kontaktów obywatela z administracją w różnych sprawach powoduje, iż nie zawsze kieruje on sprawę do właściwego urzędu. Serwis „Wrota Parsęty” powinien mieć katalog różnorodnych spraw wg kompetencji różnych urzędów w postaci ich spisu. Interesant wyszukiwałby interesujące go zagadnienie, uzyskiwał wyczerpującą informację, pobierał właściwy wniosek i formularz (formularze) i po wypełnieniu przesyłał do właściwego urzędu (Urząd Gminy oraz Starostwo z ich jednostkami podległymi, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i wielu innych). W taki sposób tworzone są inne wrota regionalne („Wrota Małopolski”, „Wrota Podlasia”, „Wrota Zachodniopomorskie”) wg koncepcji „Wrót Polski” przedstawionej w „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006”.

Projektowany system zawierać będzie dotychczasowe informacje zawarte w dzisiejszych stronach WWW i BIP do zaprojektowanej docelowej struktury.

W chwili obecnej uruchomiono następujące BIP:
- Gmina Barwice:
bip.barwice.pl
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwice,
mgops.bip.barwice.pl
- Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach,
okit.bip.barwice.pl
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Barwicach,
zgm.bip.barwice.pl
- Szkoła Podstawowa Piaski ,
spp.bip.barwice.pl
- Szkoła Podstawowa Barwice,
spb.bip.barwice.pl
- Szkoła Podstawowa Stary Chwalim,
spsc.bip.barwice.pl
- Zespół Szkół w Barwicach.
zswb.bip.barwice.pl

- Powiat Białogard:
bip.powiat-bialogard.pl

- Miasto i Gmina Borne Sulinowo:
bip.bornesulinowo.pl

- Miasto i Gmina Bobolice:
bip.bobolice.pl

- Miasto i Gmina Biały Bór:
bip.bialybor.com.pl

- Gmina Biesiekierz:
bip.biesiekierz.eu

- Gmina Dygowo:
bip.dygowo.pl

- Gmina Gościno:
bip.goscino.com.pl

- Gmina Grzmiąca:
bip.grzmiaca.org.pl

- Powiat Koszalin:
bip.powiat.koszalin.pl
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pcpr.powiat.koszalin.pl
- Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
pzd.powiat.koszalin.pl

- Miasto i Gmina Karlino:
bip.karlino.pl

- Miasto Kołobrzeg:
bip.um.kolobrzeg.pl
- Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
rckk.bip.parseta.pl

- Gmina Kołobrzeg:
bip.gmina.kolobrzeg.pl

- Miasto i Gmina Połczyn Zdrój:
bip.polczyn-zdroj.pl

- Gmina Rąbino:
bip.rabino.pl

- Gmina Rymań:
bip.ryman.pl

- Gmina Siemyśl:
bip.siemysl.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu
opssiemysl.bip.parseta.pl

- Gmina Sławoborze:
bip.slawoborze.pl

- Gmina Szczecinek:
bip.szczecinekgmina.pl

- Miasto Szczecinek
bip.szczecinek.pl
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku
bip.osir.szczecinek.esp.parseta.pl

- Powiat Świdwin
bip.powiatswidwinski.pl

- Gmina Tychowo
bip.tychowo.pl

- Gmina Ustronie Morskie
bip.ustronie-morskie.pl