Projekty Związku > Programy zrealizowane > Wrota Parsęty > Portal "Wrota Parsęty" > Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw

Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw

Uzupełnieniem serwisów WWW i BIP będzie „wirtualny urząd”, który otwarty będzie non-stop (24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia), w którym interesant będzie mógł wnosić sprawy w sposób elektroniczny przez Internet. Dostępne będą opisy załatwianych spraw, konieczne dokumenty, opłaty, terminy realizacji, tryb i forma odwołań oraz do pobrania formularze i wnioski.

Zintegrowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów z BIP-em pozwoli na dostarczanie obywatelom aktualnych informacji o załatwianych sprawach, umożliwi składanie wniosków i innych dokumentów przez Internet, które następnie automatycznie zostaną objęte obsługą systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wewnątrz urzędu osiągnięte zostaną następujące funkcje:

    • umożliwienie automatycznego informowania obywateli o stanie załatwienia spraw we wszystkich komórkach organizacyjnych,

    • monitorowanie pracy całego urzędu,

    • kompleksowy zasób wiedzy – baza współpracy, wzrost efektywności pracy,

    • standaryzacja przepływów informacji wewnątrz urzędu.