Projekty Związku > Programy zrealizowane > Wrota Parsęty > Portal "Wrota Parsęty" > Serwisy tematyczne > Perspektywa rozwoju portalu Wrota Parsęty

Perspektywa rozwoju portalu Wrota Parsęty

Dalsza rozbudowa portalu Wrota Parsęty w kolejnych latach projektu obejmować będzie dodatkowe rodzaje zastosowań (edukacja i oświata, praca i rynek pracy, rolnictwo, zdrowie, aktywność społeczna, rozrywka, inne). Nastąpi integracja usług cyfrowych z „Wrotami Zachodniopomorskimi”, „Wrotami Polski” oraz innymi portalami tematycznymi krajowymi oraz Unii Europejskiej.

W obsługę i tworzenie nowych treści i usług w ramach Wrót włączać się będzie nie tylko młodzież ale także kolejne grupy użytkowników. Poczynając od przesyłania wiadomości pocztą, transferu plików czy wykorzystywania Internetu w cerach edukacyjnych i rozrywkowych przez sieć zawierać będą transakcje handlowe, płacić podatki i inne opłaty lokalne oraz zlecać różnego rodzaje usługi.

Rozwój usług cyfrowych świadczonych lokalnie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych pozwoli na stopniowe zwiększanie przychodów z prowadzonej działalności. Możliwe będzie osiągnięcie samofinansowania operacyjnego (poza inwestycjami) przez Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w przeciągu najbliższych 3÷5 lat. Zmianie ulegną zadania i rola LOSI. Ich działanie skupione będzie mogło być na administrowaniu systemem oraz rozwijaniu usług publicznych i administracyjnych oraz koordynacji ich z innymi urzędami i instytucjami w gminie, powiecie, województwie i kraju.