Serwis internetowy e-praca

Udostępnienie serwisu gospodarczego regionalnemu biznesowi i inwestorom oraz stworzenie możliwości zaistnienia nowym firmom w Internecie.

Grupa docelowa:

  • osoby poszukujące pracy,

  • osoby pragnące posiąść nowe umiejętności i zwiększyć kwalifikacje zawodowe,

  • przedsiębiorcy poszukujący pracowników.

Powstaną następujące aplikacje informatyczne:

  • internetowy serwis informacyjny,

  • interaktywna baza ofert pracy Powiatowych Urzędów Pracy,

  • interaktywna baza szkoleń,

  • interaktywna baza danych ofert pracy (tzw. sklep z pracą).

Planowane jest uruchomienie usług G2C (government to citizens) świadczonych przez administrację dla mieszkańców i terenów okolicznych, sąsiadujących gmin. Realizacja nowych zadań G2C w ramach niniejszego projektu sprowadza się do uruchomienia serwisu e-praca wraz z internetowymi bazami danych.

W ramach serwisu e-praca powstanie serwis informacyjny – internetowy serwis pracy. W szczególności grupą docelową dla serwisu e-praca mają być mieszkańcy miast i gmin wiejskich poszukujący pracy lub chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Dostęp do bazy będzie możliwy przez Internet, a dla osób nieposiadających dostępu do sieci lub nieposiadających odpowiednich umiejętności, pomoc stanowić będą rozmieszczone na terenie sołectw PIAP’y. Serwis zawierać będzie następujące elementy:

  • interaktywną bazę ofert pracy Powiatowych Urzędów Pracy – uruchomiona zostanie interaktywna baza ofert pracy Powiatowego Urzędu Pracy – dostępna przez Internet, która pozwoli m.in. na wyszukiwanie ofert wg zadanych kryteriów. Zawartość informacyjną bazy będą stanowiły oferty zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy z przedsiębiorstw, administracji itd.

  • interaktywną bazę szkoleń – uruchomiona zostanie internetowa baza danych z ofertą szkoleniową przeznaczoną dla osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Zawartość informacyjną bazy danych stanowić będą oferty szkoleniowe Powiatowego Urzędu Pracy.

  • interaktywną bazę danych ofert pracy (tzw. sklep z pracą) – w przeciwieństwie do interaktywnej bazy ofert pracy Powiatowego Urzędu Pracy – gdzie umieszczone będą oferty pracy formalnie zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy – uruchomiony zostanie tzw. sklep z pracą. Będzie to otwarta baza danych ofert pracy, gdzie można zaoferować pracę, jak i chęć podjęcia pracy. Oferty będą wprowadzane do systemu przez Internet, a oferty przed opublikowaniem w sieci muszą zostać zatwierdzone przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy (moderowanie serwisu). Oferty pracy będą automatycznie usuwane po określonym terminie (np. 21 dni), tak aby ograniczyć publikację w serwisie nieaktualnych ofert. Usuwanie ofert, zmiana ich treści będzie możliwa przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Szczegółowy zakres informacyjny serwisu e-praca oraz wymagania funkcjonalne i techniczne będą stanowić załącznik do specyfikacji przetargowej na wykonanie serwisu.