Sieć bezprzewodowa w Świdwinie

Na terenie Miasta Świdwin zostanie zbudowana bezprzewodowa sieć teleinformatyczna - SMAN, klasy WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) do transmisji danych oraz głosu - VoIP, która połączy około 21 jednostek Miasta Świdwin oraz Powiatu. Podstawowym celem projektu jest realizacja TriplePlay (dane-głos-wideo) całkowicie "w powietrzu" bez użycia medium miedzianego i włókien światłowodowych. Zastosowane technologie transmisji to nowoczesny system radiowy klasy operatorskiej i promień lasera. Dodatkowo system ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, mimo potencjalnie niebezpiecznego ośrodka jakim jest powietrze.

Jeśli interesuje kogoś techniczny opis w/w projektu, to mogę udostępnić wybrane elementy, ponieważ całość z różnych względów nie może być publikowana.

 

 

                                                                                Tomasz Sierputowicz

                                                                                zp@powiatswidwinski.pl