Sieć bezprzewodowa w Białogardzie

Dostęp do sieci Internet Urzędowi Miasta w Białogardzie zapewni Telekomunikacja Polska za pomocą łącza DSL. Na budynku PKP zostanie wykonana instalacja radiowej stacji bazowej, a na budynku Urzędu Miasta zainstalowana zostanie stacja kliencka, która przez zaporę umożliwiającą dystrybucję łącz od w/w dwóch operatorów i przełącznik pozwoli na dostęp do sieci WAN (Internetu) dla LAN w Urzędzie. Do przełącznika podłączona zostanie również stacja bazowa (zainstalowana na dachu budynku Urzędu Miasta), której zadaniem będzie udostępnienie stacjom klienckim zainstalowanym na dachach Biblioteki Publicznej w Białogardzie i Urzędu Stanu Cywilnego wydzielonych zasobów sieci LAN Urzędu jak również zapewni bezpieczny dostęp do sieci WAN.