Produkty

Produkty programu

W ramach programu:

  1. Stworzono bazę danych GIS

  2. Stworzono dokumenty (dostępne w załączniku)  

  3. Zrealizowano pilotażowy projekt odtworzenia mokradła

Plan Zarządzania Terenami Podmokłymi w Zlewni Rzeki Parsęty

2.1 MB

System Zarządzania Terenami Podmokłymi w Zlewni Rzeki Parsęty

604 KB